Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för samhällsplanering och bygglovsfrågor enligt plan- och bygglagen (PBL) och miljö- och hälsoskyddsfrågor enligt miljöbalken med flera lagstiftningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen består i sin tur av mark- och exploateringsavdelningen, plan- och bygglovavdelningen samt miljöavdelningen.

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträden 2024

30 januari: Protokoll
19 mars: Protokoll
16 april: Protokoll
21 maj: Protokoll
11 juni: Protokoll
17 september:
22 oktober:
19 november:
17 december:

Samhällsbyggnadsnämnd
Sammanträden & protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträden 2023

31 januari: Protokoll
14 mars: Protokoll
18 april: Protokoll
23 maj: Protokoll
20 juni: Protokoll
19 september: Protokoll
17 oktober: Protokoll
21 november: Protokoll
12 december: Protokoll

Samhällsbyggnadsnämnd
Sammanträden & protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträden 2022

1 februari: Protokoll
15 mars: Protokoll
19 april: Protokoll
17 maj: Protokoll
14 juni: Protokoll
13 september: Protokoll
18 oktober: Protokoll
15 november: Protokoll
13 december: Protokoll

Samhällsbyggnadsnämnd
Sammanträden & protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträden 2021

26 januari; Protokoll
16 mars; Protokoll
20 april; Protokoll
18 maj; Protokoll
15 juni; Protokoll
14 september; Protokoll
19 oktober; Protokoll
16 november; Protokoll
14 december; Protokoll

Samhällsbyggnadsnämnd
Sammanträden & protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträden 2020

28 januari; Protokoll
17 mars; Protokoll
19 maj; Protokoll
16 juni; Protokoll

8 september; Protokoll
20 oktober; Protokoll
15 december; Protokoll

Samhällsbyggnadsnämnd
Sammanträden & protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträden 2019

29 januari; Protokoll
19 mars; Protokoll
23 april; Protokoll
21 maj; Protokoll
18 juni; Protokoll
17 september; Protokoll
15 oktober; Protokoll
12 november; Protokoll
10 december; Protokoll

Samhällsbyggnadsnämnd
Sammanträden & protokoll