Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för samhällsplanering och bygglovfrågor enligt plan- och bygglagen (PBL) och miljö- och hälsoskyddsfrågor enligt miljöbalken (MB) med flera lagstiftningar.

Nämndens tjänstemannastöd finns inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen består i sin tur av mark- och exploateringsavdelningen, plan- och bygglovavdelningen samt miljöavdelningen.

De förslag till beslut som publiceras inför politiska sammanträden är förvaltningens förslag till politiken, om inte annat framgår av handlingen. Tjänsteskrivelser och underliggande handlingar är arbetsmaterial till dess att nämndens protokoll är justerat. Tjänsteskrivelser och underliggande handlingar är därmed beslutsunderlag och ska inte förväxlas med fattade beslut. Politiska beslut framgår av protokollet.

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträden 2022

1 februari: Protokoll
15 mars: Protokoll
19 april: Protokoll
17 maj: Protokoll
14 juni: Protokoll
13 september: Protokoll
18 oktober
15 november
13 december

Samhällsbyggnadsnämnd
Sammanträden & protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträden 2021

26 januari; Protokoll
16 mars; Protokoll
20 april; Protokoll
18 maj; Protokoll
15 juni; Protokoll
14 september; Protokoll
19 oktober; Protokoll
16 november; Protokoll
14 december; Protokoll

Samhällsbyggnadsnämnd
Sammanträden & protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträden 2020

28 januari; Protokoll
17 mars; Protokoll
19 maj; Protokoll
16 juni; Protokoll

8 september; Protokoll
20 oktober; Protokoll
15 december; Protokoll

Samhällsbyggnadsnämnd
Sammanträden & protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträden 2019

29 januari; Protokoll
19 mars; Protokoll
23 april; Protokoll
21 maj; Protokoll
18 juni; Protokoll
17 september; Protokoll
15 oktober; Protokoll
12 november; Protokoll
10 december; Protokoll

Samhällsbyggnadsnämnd
Sammanträden & protokoll