Stadsbryggan

1529
På grund av den långgrunda stranden måste sjötransporter till Vadstena lägga till vid långa bryggor. Sådana bryggor finns vid denna tid både vid klostret och vid slottet. Stadens och borgarskapets brygga ligger åtminstone sedan 1529 vid Helgeandsgatans mynning och kallas därför Helgeandsbron, Helgeandsbryggan eller Stadsbryggan. Längs bryggan låg i äldre tider sjöbodar.

1622-1810
Sedan stadstullen inrättades ligger här Sjötullen. Innanför stranden längs Helgeandsgatan, mitt för Strandgatan, ligger flera stora timrade tullbodar, som revs först på 1930-talet.

1800-talets mitt
Stadspumpen kommer till längst ut på bryggan och förser länge de flesta hushåll i Vadstena med vatten.

1910
De långgrunda stränderna börjar att fyllas ut för en strandpromenad, drygt 60 meter ända till bryggans spets, så att pumpen nu verkar ligga på stranden.


Kulturhistoriska byggnader | Översiktskarta (pdf) | Digital interaktiv karta (Vadstenakartan)