Kommunstyrelsens förvaltning

På kommunstyrelsens förvaltning finns flera avdelningar som alla utgör verksamhetsstöd och service till övriga delar organisationen. Ansvarig nämnd är kommunstyrelsen.

Kommundirektör

Madeleine Andersson
Telefon: 010-234 70 60
Skicka e-post

Kansliavdelningen

På avdelningen arbetar man bland annat med kommunikation, medborgarservice, politik och demokrati. På avdelningen jobbar kommunikatör, utredare och kommunsekreterare. Kommunarkivet tillhör också kansliavdelningen.

Biträdande kommundirektör 
Martin Berry
Telefon: 010-234 70 27
Skicka e-post

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ansvarar bland annat för redovisning, inköp, upphandling och ekonomisk planering.

Ekonomichef
Birgitta Calén
Telefon: 010-234 71 64
Skicka e-post

Personalavdelningen

Handlägger personalfrågor för samtliga förvaltningar.

Personalchef
Siw Junling
Telefon: 010-234 70 31
Skicka e-post

IT-avdelningen 

Ansvarar för drift, support och utveckling av IT-frågor.

IT-chef (delas med Mjölby kommun)
Henrik Halvorsen
Telefon: 0142-859 30
Skicka e-post 

Kostavdelningen

Ansvarar för måltidsservice i de kommunala verksamheterna.

Kostchef
Vakant