Kommunstyrelsens förvaltning

På kommunstyrelsens förvaltning finns flera avdelningar som alla utgör verksamhetsstöd och service till övriga delar organisationen. Ansvarig nämnd är kommunstyrelsen.

Kommundirektör

Madeleine Andersson
010-234 70 60
Skicka e-post


Kansliavdelningen

På avdelningen arbetar man bland annat med säkerhet, hållbarhet, administration, politik och demokrati. På avdelningen jobbar utredare och kommunsekreterare. Kommunarkivet tillhör också kansliavdelningen.

Biträdande kommundirektör 
Martin Berry
010-234 70 27
Skicka e-post


Kommunikationsavdelningen

På enheten arbetar man med kommunens webbsidor, kommunikation  och kommunhusets reception. (Telefoni och växel sköts av Mjölby kommun).

Kommunikations- och näringslivschef 
Jessica Hallros
010-234 73 30
Skicka e-post


Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ansvarar bland annat för redovisning, inköp, upphandling och ekonomisk planering.

Ekonomichef
Birgitta Calén
010-234 71 64
Skicka e-post


Personalavdelningen

Handlägger personalfrågor för samtliga förvaltningar (Lönen administreras av Mjölby kommun).

HR-chef
Susanne Linde
010-234 70 80
Skicka e-post


IT-avdelningen 

Ansvarar för drift, support och utveckling av IT-frågor.

IT-chef (delas med Mjölby kommun)
Henrik Halvorsen
0142-859 30
Skicka e-post 


Kostenheten

Ligger under kansliavdelningen och ansvarar för måltidsservice i de kommunala verksamheterna.

Kostchef
Markus Gustafsson
010-234 72 88
Skicka e-post