Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige brukar betraktas som den kommunala motsvarigheten till riksdagen. Det är den enda kommunala församling där ledamöterna väljs direkt av de röstberättigade kommuninvånarna i allmänna val.

Kommunfullmäktige fastställer budget och den kommunala verksamhetens inriktning. Man bestämmer också om kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation, utser ledamöter i nämnder och styrelser samt beslutar i övriga ärenden som är av större vikt.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Sammanträdena äger rum i Rödtornets medborgarsal i Vadstena på de dagar som anges nedan. Sammanträdet börjar vanligtvis klockan 18.30, men för aktuell information om starttid hänvisar vi till den kommunala anslagstavlan.

De handlingar som publiceras inför de politiska sammanträdena är förvaltningarnas förslag till politiken, om inte annat framgår av handlingen. Underliggande handlingar är alltså arbetsmaterial till dess att nämndens protokoll är justerat (underskrivet). De underliggande handlingarna är alltså beslutsunderlag och ska inte förväxlas med fattade beslut. De politiska beslut som fattas på sammanträdena framgår av de protokoll som också publiceras på denna sida.

Kommunfullmäktige sammanträden 2022

2 mars Protokoll
27 april Protokoll
22 juni Kallelse och handlingar
28 september
26 oktober
23 november
14 december

Kommunfullmäktige
Sammanträden & protokoll

Kommunfullmäktige sammanträden 2021

17 februari; Protokoll
28 april; Protokoll
23 juni; Protokoll

29 september – Sammanträdet är inställt
27 oktober; Protokoll 
24 november; Protokoll
15 december; Protokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträden & protokoll

Kommunfullmäktige sammanträden 2020

26 februari; Protokoll
22 april; Protokoll
17 juni; Protokoll

28 oktober; Protokoll
2 december; Protokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträden & protokoll

Kommunfullmäktige sammanträden 2019

27 februari; Protokoll
24 april; Protokoll
19 juni; Protokoll

27 november; Protokoll
18 december; Protokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträden & protokoll