Medborgarsalen med kommunens emblem på talarstolen

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige brukar betraktas som den kommunala motsvarigheten till riksdagen. Det är den enda kommunala församling där ledamöterna väljs direkt av de röstberättigade kommuninvånarna i allmänna val.

Kommunfullmäktige fastställer budget och den kommunala verksamhetens inriktning. Man bestämmer också om kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation, utser ledamöter i nämnder och styrelser samt beslutar i övriga ärenden som är av större vikt.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Sammanträdena äger rum i Rödtornets medborgarsal i Vadstena på de dagar som anges nedan. Sammanträdet börjar vanligtvis klockan 18.30, men för aktuell information om starttid hänvisar vi till den kommunala anslagstavlan.

Allmänhetens frågestund

Du kan ställa dina frågor direkt till ordförande under fullmäktiges eller nämnders möten under punkten allmänhetens frågestund..

Så fungerar allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktige sammanträden 2022

2 mars Protokoll
27 april Protokoll
22 juni Protokoll
28 september Protokoll
19 oktober Protokoll
9 november Protokoll
23 november Protokoll
14 december

Kommunfullmäktige
Sammanträden & protokoll

Kommunfullmäktige sammanträden 2021

17 februari; Protokoll
28 april; Protokoll
23 juni; Protokoll
29 september – Inställt
27 oktober; Protokoll 
24 november; Protokoll
15 december; Protokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträden & protokoll

Kommunfullmäktige sammanträden 2020

26 februari; Protokoll
22 april; Protokoll
17 juni; Protokoll
28 oktober; Protokoll
2 december; Protokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträden & protokoll

Kommunfullmäktige sammanträden 2019

27 februari; Protokoll
24 april; Protokoll
19 juni; Protokoll
27 november; Protokoll
18 december; Protokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträden & protokoll