Medborgarsalen med kommunens emblem på talarstolen

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige brukar betraktas som den kommunala motsvarigheten till riksdagen. Det är den enda kommunala församling där ledamöterna väljs direkt av de röstberättigade kommuninvånarna i allmänna val.

Kommunfullmäktige fastställer budget och den kommunala verksamhetens inriktning. Man bestämmer också om kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation, utser ledamöter i nämnder och styrelser samt beslutar i övriga ärenden som är av större vikt.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Sammanträdena äger rum i Rödtornets medborgarsal i Vadstena på de dagar som anges nedan. Sammanträdet börjar vanligtvis klockan 18.00, men för aktuell information om starttid hänvisar vi till den kommunala anslagstavlan.

Kommunfullmäktige sammanträden 2024

31 januari: Protokoll
20 mars: Protokoll
23 april: Protokoll
29 maj: Protokoll
19 juni extra: Protokoll
25 september:
30 oktober:
27 november:

Kommunfullmäktige
Sammanträden & protokoll

Kommunfullmäktige sammanträden 2023

1 mars: Protokoll
25 april: Protokoll
14 juni: Sammanträde inställt
27 september: Protokoll
25 oktober: Protokoll
29 november: Protokoll
20 december

Kommunfullmäktige
Sammanträden & protokoll

Kommunfullmäktige sammanträden 2022

2 mars Protokoll
27 april Protokoll
22 juni Protokoll
28 september Protokoll
19 oktober Protokoll
9 november Protokoll
23 november Protokoll
14 december Protokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträden & protokoll

Kommunfullmäktige sammanträden 2021

17 februari; Protokoll
28 april; Protokoll
23 juni; Protokoll
29 september – Inställt
27 oktober; Protokoll 
24 november; Protokoll
15 december; Protokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträden & protokoll

Kommunfullmäktige sammanträden 2020

26 februari; Protokoll
22 april; Protokoll
17 juni; Protokoll
28 oktober; Protokoll
2 december; Protokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträden & protokoll

Kommunfullmäktige sammanträden 2019

27 februari; Protokoll
24 april; Protokoll
19 juni; Protokoll
27 november; Protokoll
18 december; Protokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträden & protokoll