Kultur- och utbildningsnämnden 13 juni

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-06-13
Anslaget sattes upp: 2022-06-16
Sista dag för överklagande: 2022-07-07
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson