Socialnämndens utskott 1 december

§§ 132-133  är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-12-01
Anslaget sattes upp: 2021-12-01
Sista dag för överklagande: 2021-12-22
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie L Fernström