Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd 19 januari

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-01-19
Anslaget sattes upp: 2022-01-20
Sista dag för överklagande: 2022-02-10
Förvaringsplats för protokollet: Motala kommun
Anslaget av: Christina Andersson