Socialnämnden 16 mars

§ 26 är justerad. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-03-16
Anslaget sattes upp: 2022-03-16
Sista dag för överklagande: 2022-04-06
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström