Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd 22 februari

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-02-22
Anslaget sattes upp: 2023-02-27
Sista dag för överklagande: 2023-03-20
Förvaringsplats för protokollet: Motala kommun
Anslaget av: Christina Andersson