Kommunala fritidshem

När får ett barn vara på fritids?

  1. En elev får vistelsetid på fritidshemmet om båda föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar.
  2. Rektorn kan besluta om att en elev kan erbjudas vistelsetid om eleven har ett eget behov utifrån familjens situation i övrigt eller är i behov av särskilt stöd.
  3. Eleven kan beviljas vistelsetid av särskild anledning. Det kan till exempel vara deltagande i en begravning eller sjukhusbesök. Rektorn, eller av denne utsedd personal, avgör vad som är särskild anledning.

När får ett barn inte vara på fritids?

  1. Så fort en av föräldrarna är ledig eller har semester ska barnet också vara ledigt. Detta gäller oavsett vid växelvis boende.
  2. Rätten till vistelsetid på fritidshem gäller inte för barn till arbetssökande eller föräldralediga.
  3. Rätten till vistelsetid gäller inte om föräldrarna är långtidssjukskrivna (mer än fyra veckor).

Lovfritids

De kommunala fritidshemmen erbjuder lovfritids. Det innebär att barn, som inte är inskrivet på fritids, mot en mindre avgift kan få vistas på fritidshemmen under studiedagar och lov.
Taxan per dag är 0,2 procent av prisbasbeloppet.
Anmälan görs minst två veckor i förväg. Markera i rutan fritidshem och skriv under övriga upplysningar vilka dagar du önskar lovfritids. Du måste betala för det antalet dagar som du har anmält.

Avgifter i fritidshemmet

Avgiften i de kommunala fritidshemmen regleras på samma sätt som i förskolan utifrån principen om maxtaxa. Läs mer om avgifter här.

Ansökan

Uppsägning

Uppsägning ska ske senast två månader i förväg och avgiften tas ut under två månader från det att vi har registrerat uppsägningen.

Öppettider

Vadstenas kommunala förskolor och fritidshem erbjuder vistelsetid mellan klockan 06:10 och 18:30.

Begäran om utökad vistelsetid

Om det finns särskilda skäl kan en ansökan göras hos rektorn för att få utökad vistelsetid från tidigast 05:45 till senast 19:00.
Till ansökan ska följande underlag bifogas;

  • Båda föräldrarnas arbetstider/studietid styrkta av arbetsgivaren/utbildningen
  • Båda föräldrarnas restid till om från arbetet/studier

Beslut om utökad vistelsetid tas av rektorn.

Läs hela dokumentet om reglerna här!