Kommunala fritidshem

När får ett barn vara på fritids?

Arbete och studier
Barn får vistas i fritidshem när båda vårdnadshavarna arbetar eller studerar och under transporten till och från arbetet/studier. Således är barnet ledigt om minst en vårdnadshavare har semester eller annan ledighet. Detta gäller även om barnet har växelvis boende. Vid särskild anledning, så som begravning eller sjukhusbesök, kan det bevilja vistelsetid för barnet trots att vårdnadshavaren inte arbetar och/eller studerar.

Föräldraledighet och arbetslöshet
När ett syskon fötts till familjen har barnet rätt till sin ordinarie vistelsetid 14 dagar efter födelsen. Barn i fritidshemmet har inte rätt till vistelsetid om en vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetslös.

Sjukskrivning
Är vårdnadshavaren sjukskriven en kort period har barnet rätt till sin ordinarie vistelsetid. Om en vårdnadshavare övergår till att vara långtidssjukskriven, det vill säga mer än 60 dagar, har barnet inte rätt till vistelsetid. Har någon i hushållet en smittsam sjukdom rekommenderas vårdnadshavare att hålla sina barn hemma för att minska smittspridningen.

Sjuka syskon
Syskon till sjuka barn har rätt till sin ordinarie vistelsetid i fritidshemmet. Har syskonet en smittsam sjukdom rekommenderas vårdnadshavare att hålla syskonen hemma för att minska smittspridning.

Avgifter i fritidshemmet

Avgiften i de kommunala fritidshemmen regleras på samma sätt som i förskolan utifrån principen om maxtaxa. Läs mer om avgifter här.

Ansökan

Uppsägning

Uppsägning ska ske senast två månader i förväg och avgiften tas ut under två månader från det att vi har registrerat uppsägningen.

Öppettider

Vadstenas kommunala förskolor och fritidshem erbjuder vistelsetid mellan klockan 06:00 och 18:00.

Begäran om utökad vistelsetid

Om det finns särskilda skäl kan en ansökan göras hos rektorn för att få utökad vistelsetid till senast 18:30.
Till ansökan ska följande underlag bifogas;

  • Båda föräldrarnas arbetstider/studietid styrkta av arbetsgivaren/utbildningen
  • Båda föräldrarnas restid till om från arbetet/studier

Beslut om utökad vistelsetid tas av rektorn.

Anmälan om vistelsetid på studiedagar och lov

Vistelsetider anmäls via e-tjästen Schoolsoft. Vi grundar hela vår personal, mat- och aktivitetsplanering på dina inlämnade uppgifter. Kost- och bemanningsenheten behöver göra beställningar med minst 2 veckors framförhållning. Rätt antal beställda portioner/personal är en förutsättning för att våra verksamheter ska kunna göra hållbara planeringar. Vi ber dig därför att vara uppmärksam på fritidshemmets sista datum för att anmäla ledighet eller behov av fritidsplats. Detta är extra viktigt under studiedagar och lovdagar. Tillsammans ser vi till att använda våra resurser på bästa sätt!

Studiedagar
Fem dagar per läsår stänger verksamheten för fortbildning och planering. Studiedagarna bemannas av vikarier för att all ordinarie personal ska kunna delta på studiedagen. Anmälan sker på mail till administratör anki.norden@vadstena.se Uppge namn på ditt barn och vilken tid du har behov av omsorg. Personalen på fritids påminner om sista dag för anmälan i god tid på Schoolsoft.

Lovdagar
Lovdagar är dagar då skolan är stängd. Dessa dagar behöver vi ha extra framförhållning för att kunna planera aktiviteter, personal samt beställa måltider. Anmäl eller ta bort tider så att schemat stämmer i Schoolsoft. Personalen på fritids påminner om sista anmälningsdag i god tid innan. Därefter blir möjligheten att anmäla vistelsetid gällande lovdagar på Schoolsoft låst.