Valnämnden 22 juni

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-06-22
Anslaget sattes upp: 2022-08-15
Sista dag för överklagande: 2022-09-05
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Katarina Andersson