Socialnämndens utskott 5 oktober

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-10-05
Anslaget sattes upp: 2022-10-10
Sista dag för överklagande: 2022-10-31
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltning
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström