Socialnämnden 24 oktober

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-10-24
Anslaget sattes upp: 2023-10-26
Sista dag för överklagande: 2023-11-16
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltning
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström