Värdeautomater och automatspel

Gällande automatspel och tillstånd till spel på värdeautomater: Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunen endast för så kallade registreringslotter. Alla annan tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Om du vill veta mer om vad den nya lagstiftningen innebär kan du läsa mer hos Spelinspektionen.