Socialnämndens utskott 3 november

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-11-03
Anslaget sattes upp: 2021-11-05
Sista dag för överklagande: 2021-11-26
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Jennifer Tåhlin