Arbetsplatsens ABC

Arbetsmiljö

För att arbetet ska kunna utföras rationellt och för att risken för arbetsskador ska minimeras krävs en god arbetsmiljö. Din chef har arbetsmiljöansvaret på din arbetsplats. För en god arbetsmiljö krävs det dock att alla tar sitt ansvar och följer regler och instruktioner, utnyttjar befintliga hjälpmedel och konstruktivt deltar i arbetet för att förbättra arbetsmiljön.
Skyddsombudet har som uppgift att måna om en god fysisk och psykisk arbetsmiljö. Om du upptäcker brister i arbetsmiljön kan du påtala detta både för din chef och för skyddsombudet. Vem som är skyddsombud på din arbetsplats vet din chef.

Friskvård

Anställda i Vadstena kommun har möjlighet till ett friskvårdsbidrag på 1500 kr per år. All hantering av friskvårdsbidraget sker via en digital lösning. För mer information kontakta kommunens personalavdelningen.

Företagshälsovård

Som anställd har du möjlighet att få hjälp för arbetsrelaterade hälsoproblem via företagshälsovården. För att besöka företagshälsovården behöver du en remiss från din chef eller annan behörig person. Vadstena kommuns friskvårdsleverantör är Gota hälsan, med mottagning i Motala och Mjölby.

Inköp

De inköp som görs i tjänsten ska följa kommunens avtal. Information om vilka avtal som gäller hittar du på kommunens internwebb “inköp”. Inga inköp får göras utan godkännande från närmaste chef.

Internwebben

Internwebben är kommunens gemensamma kommunikationskanal. Här finns all tänkbar information om såväl rutiner, policies och processer. Internwebben är kommunens intranät och tillika digitala arbetsplats.

IT

Din chef ansvarar för att beställa de behörigheter som just du behöver. Kommunens datorer är arbetsredskap och ska inte användas för privat surfning eller mejl. För att säkerställa detta får du som nyanställd därför fylla i en sekretessblankett rörande användandet av kommunens datorer.

Konferensrum

Större konferensrum finns att boka i kommunhuset samt i Rödtornet. Detta gör du enklast genom en bokning i Outlook. De flesta arbetsplats har även egna mötes-/konferensrum. Din chef kan visa dig var de finns och hur de bokas.

Nycklar och passerkort

Vid kommunens arbetsplatser tillämpas olika system för larm och inpassering. Du kommer i samband med introduktionen ges tillgång till de nycklar/passerkort och larmkoder som just du behöver.

Parkering

Avgiftsfria parkeringar finns utanför kommunhuset och vid några av de andra arbetsplatserna. I större delen av kommunens parkeringar i övrigt krävs P-skiva. Denna kan fås genom arbetsplatsen eller hämtas vid parkering i centrum. Om särskilda parkeringstillstånd krävs på din arbetsplats kommer du att få information om detta via din chef.

Post

Kommunen har en intern postgång mellan enheterna med postturer på tisdagar och torsdagar. Din chef kommer vid introduktionen visa dig var posten hanteras just på din arbetsplats.

Personalutrymme

Vid alla arbetsplatser finns särskilda personalutrymmen som kan användas vid rast och vid paus i arbetet. Tillgång till omklädning och dusch finns även på vissa arbetsplatser samt att vilrum finns. I personalutrymmena finns även möjlighet att värma mat. Din chef kommer att visa dig personalutrymmena på din arbetsplats.

Rökning och snusning

Kommunen har fattat beslut om tobaksfri arbetsplats, det innebär att rökning och snusning inte är tillåtet på kommunens arbetsplatser eller i kommunens fordon. Information finns på varje arbetsplats om var rökning kan ske.

Telefon

Telefonerna är i första hand avsedda för tjänstesamtal, men kortare nödvändiga privatsamtal är givetvis tillåtna. Glöm inte att aktivera hänvisning via Bluestar (med koppling till Outlook) när du inte är inne. Växeln kan ge närmare upplysningar. Kommunens växel är öppen mån-tor 08-00-16.00 och fre 08.00-15.00.

Terminalglasögon

Medarbetare som normalt arbetar vid bildskärm mer än en timme per dag kan vid behov erhålla s.k. terminalglasögon. Kommunen har avtal med optiker där individuell synundersökning, bedömning om särskilda terminalglasögon krävs samt utprovning av glasögon sker. Din chef kan ge dig information om vilken optiker som kommunen för tillfället har avtal med. Synundersökning och leverans av glasögon sker endast efter skriftlig rekvisition från din chef. Arbetsgivaren betalar synundersökning, glas och båge enligt avtalets prislista. Om arbetstagaren väljer en dyrare båge betalas mellanskillnaden av arbetstagaren.