Kommunfullmäktiges sammanträde 2 mars

Klockan 18.30 i Medborgarsalen, Rödtornet.

Sammanträdet är offentligt och allmänheten hälsas välkommen att närvara.

För information om vilka ärenden som ska behandlas se kommunfullmäktiges webbsida.