Ekonomiskt stöd

Alla som lever i Vadstena har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Om du inte själv eller på annat sätt kan tillgodose dina behov kan du ha rätt till ekonomiskt stöd från individ- och familjeomsorgen.

Individ- och familjeomsorgen erbjuder olika former av rådgivning och ekonomiskt stöd om du fått ekonomiska problem. Du kan också få stöd i att återkomma i arbete. Individ- och familjeomsorgen samarbetar med kommunens arbetsmarknadsenhet, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Du kan komma i kontakt med våra socialsekreterare hos individ- och familjeomsorgen på telefon 010-234 71 50.

För mer information kan du läsa mer på våra sidor om: