Socialnämndens utskott 3 januari

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2024-01-03
Anslaget sattes upp: 2024-01-03
Sista dag för överklagande: 2024-01-24
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström