Parkeringsregler

När man ska parkera i Vadstena är det bra att veta om att vi har datumzonsparkering. Förbudet gäller under tiden 1 november till 31 mars.

Datumzon råder inom ett område som begränsas av:

 • Länsväg 919, omedelbart söder om Kungs Starbyvägen,
 • Hovsvägen (länsväg 944), cirka 80 meter söder om Bjälbovägen,
 • Länsväg 206 (Skänningevägen), cirka 200 m sydost om Vätterngatan,
 • Länsväg 919, cirka 200 m norr om Klosterledsgatan

Under de tider som anges på tilläggstavlan är det förbjudet att parkera:
– på dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adressnummer.
– på dagar med jämna datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer

På den bifogade kartan är gränserna för datumzonen markerad med blått och parkeringsförbudszon markerade med rött.

Parkeringsförbudszonskarta och datumzonskarta

Trafikmärke anger att datumzon gäller. I Vadstena har vi datumzonsparkering från 1 november till 31 mars dagligen mellan 00.00 12.00.

Parkeringsförbudszon

Det råder förbud att parkera fordon alla dagar i veckan om inte annat anges genom vägmärke. Förbudet gäller ej inom särskild anordnad parkeringsplats eller för cykel i cykelställ.

Märket anger att parkeringsförbudszon gäller inom området.

         

Inre gräns lika med parkeringsförbudszonsgräns

 • Järnvägsgatan (länsväg 951), cirka 120 öster Hamngatan,
 • Slottsgatan (länsväg 966), omedelbart norr om Södra vägen (länsväg 919),
 • Hovsgatan, omedelbart norr om Södra vägen (länsväg 919),
 • Borgaregatan, omedelbart norr om Margaretavägen (länsväg 919),
 • Skänningegatan (länsväg 966), 50 m norr om Margaretavägen (länsväg 919),
 • Nådendalsvägen, omedelbart norr om Birgittas väg (länsväg 919),
 • Motalagatan (länsväg 946), omedelbart öster Nådendalsvägen,
 • Klosterledsgatan (länsväg 967), omedelbart öster om Nådendalsvägen,

På den bifogade kartan är gränserna för datumzonen markerad med blått och parkeringszonsförbud markerade med rött.

Parkeringsförbudszonskarta och datumzonskarta