Parkeringsregler för datumzon och parkeringsförbudszon

Datumzon råder inom ett område som begränsas av:

 • Länsväg 919, omedelbart söder om Kungs Starbyvägen,
 • Hovsvägen (länsväg 944), cirka 80 meter söder om Bjälbovägen,
 • Länsväg 206 (Skänningevägen), cirka 200 meter sydost om Vätterngatan,
 • Länsväg 919, cirka 200 m norr om Klosterledsgatan

I Vadstena har vi datumzonsparkering från 1 november till 31 mars dagligen mellan 00.00 och 12.00.

Trafikmärket som anger att datumzon gäller ser ut så här:

Under de tider som anges på tilläggstavlan är det förbjudet att parkera:
– på dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adressnummer.
– på dagar med jämna datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer.

Parkeringsförbudszon råder inom ett område som begränsas av:

 • Järnvägsgatan (länsväg 951), cirka 120 meter öster om Hamngatan,
 • Slottsgatan (länsväg 966), omedelbart norr om Södra vägen (länsväg 919),
 • Hovsgatan, omedelbart norr om Södra vägen (länsväg 919),
 • Borgargatan, omedelbart norr om Margaretavägen (länsväg 919),
 • Skänningegatan (länsväg 966), 50 meter norr om Margaretavägen (länsväg 919),
 • Nådendalsvägen, omedelbart norr om Birgittas väg (länsväg 919),
 • Motalagatan (länsväg 946), omedelbart öster Nådendalsvägen,
 • Klosterledsgatan (länsväg 967), omedelbart öster om Nådendalsvägen,

Inom det här området råder förbud att parkera fordon alla dagar i veckan om inte annat anges genom vägmärke. Förbudet gäller inte inom särskild anordnad parkeringsplats eller för cykel i cykelställ.

Trafikmärket anger att parkeringsförbudszon gäller inom området:

På kartan som nås via länken nedan är parkeringsförbudszonen markerad med rött och datumzonen markerad med blått.

Parkeringsförbudszonskarta