Kontrollansvarig

Som byggherre ansvarar du för att de tekniska egenskapskraven på ett bygg- eller rivningsprojekt följs. I de flesta byggprojekt måste du därför anlita en kontrollansvarig, som ansvarar för att de tekniska kraven följs.

Anmälan om kontrollansvarig

Förslag på kontrollansvarig ska lämnas i din lovansökan eller anmälan.

Det kan vara flera kontrollansvariga i ett projekt, men en av dem måste ha ett samordningsansvar.  Läs mer om kontrollansvariga på Boverket.

Om du skulle behöva komplettera med en kontrollansvarig efter du skickat in din ansökan kan du meddela handläggaren om vem som är kontrollansvarig via e-tjänsten Kommunikation med handläggare.

Om du inte har möjlighet att använda dig av e-tjänsten kan du fylla i blanketten Anmälan kontrollansvarig i rutan till höger och mejla denna till planochbygg@vadstena.se  alternativt skicka in per post.

Vad innebär en kontrollansvarig?

Byggherren har enligt plan- och bygglagen, ansvaret för att de tekniska egenskapskraven på ett bygg- eller rivningsprojekt följs. Som en garanti för att byggherren följer detta ansvar, krävs i de flesta projekt att byggherren anlitar en kontrollansvarig.

Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning, i förhållande till den som utför de arbeten som ska kontrolleras samt vara certifierad.

En kontrollansvarig ska ha kunskap om gällande lagar och bestämmelser och hjälpa byggherren att upprätta en kontrollplan. För vissa åtgärder krävs ingen kontrollansvarig, se nedan för exempel.

Den kontrollansvariges uppgift är att se till att kontrollplan samt gällande bestämmelser och villkor följs, så att byggarbetet följer samhällets krav vad gäller stabilitet, säkerhet med mera. Han eller hon ska även närvara vid samråd och så småningom lämna in ett utlåtande inför slutbeskedet.

Vem har ansvaret?

Det är alltid byggherrens ansvar att se till att kraven i plan- och bygglagen följs och att kontroller görs i tillräcklig omfattning. Byggherrens ansvar gäller även om det finns en kontrollansvarig.

Det är byggherrens ansvar att, innan bygget startar, lämna ett förslag på kontrollplan. Kontrollplanen ska fastställas av oss i startbeskedet. Till sin hjälp att övervaka bygglagstiftningen och kontrollplanens innehåll, ska byggherren normalt utse en kontrollansvarig.

Var hittar jag en kontrollansvarig?

Boverkets webbplats kan du hitta certifierade kontrollansvariga i Sverige.

När behövs en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig behövs inte till alla åtgärder. Läs mer under Kontrollplan för att se när det kan behövas en kontrollansvarig.

Kontakt

Plan- och bygglovavdelningen