Kultur- och utbildningsnämnden 8 maj

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-05-08
Anslaget sattes upp: 2023-05-16
Sista dag för överklagande: 2023-06-07
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson