Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd 16 november

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-11-16
Anslaget sattes upp: 2022-11-18
Sista dag för överklagande: 2022-12-09
Förvaringsplats för protokollet: Motala kommun
Anslaget av: Christina Andersson