Långholmen

1660-talet
Tomten upptas av tre gårdar som ägs av den förmögne guldsmeden och borgmästaren Bertil  Henriksson. Tomten går 1668 i arv till guldsmeden Jöns Göransson. Då fanns två sannolikt medeltida stenhus och ”ett stort päronträ”.

1700-talets början
På södra delen, i hörnet av torget och Storgatan, byggs ett hus i två våningar med salubod mot gatan. Ett stenhus (utan bostadsrum) i mitten mot torget, markerat på 1705 års karta, fanns kvar ännu 1828. Norr om detta stenkällarhus låg ytterligare ett timrat mindre bostadshus i två våningar och´mot Klostergatan vedskjul och ladugårdsbyggnad.

1853
Stenhuset och det sammanbyggda timmerhuset rivs, och ett nytt hus i vänstra delen mot Klostergatan uppförs som magasin och uthus.

1860
De tre husen sammanbyggs till bostadsvåningar av dåvarande ägaren handlanden Carl Johan Guldström. Efter ritningar av bröderna Nyström får huset enhetlig reveterad fasad med 23 fönsteraxlar och två frontespiser.

1918
Hela bottenvåningen inreds till affärslokaler och körporten, som är belägen mellan norra och mitthusen sätts igen. Även mot Klostergatan fanns en körport som sattes igen i sen tid. I tredje
våningen mot gården fanns länge en uppglasad fotoateljé. Ett flertal ombyggnader och ändringar av fastighetens disposition har senare utförts. Fasadens karaktär har trots förenklingar bibehållits.


Kulturhistoriska byggnader | Översiktskarta (pdf) | Digital interaktiv karta (Vadstenakartan)