Livsmedel

Funderar du på att starta en servering, butik eller annan verksamhet med livsmedelshantering? Eller är du bara intresserad av vad som gäller? Livsmedelshantering ska anmälas till miljöavdelningen.

Lagstiftningen är mycket tydlig med att livsmedelsföretagaren är ansvarig för att konsumenterna får säkra livsmedel. Därför måste företagaren vara säker på att ha tillräckliga kunskaper om livsmedelshygien när verksamheten startar.