Bassängbad

Många av oss tycker om att bada och det ger flera positiva hälsoeffekter för människor i alla åldrar. Vad vi kanske inte tänker på är hur badvattnet och dess kvalité påverkas av oss. Därför är det viktigt att både den som driver anläggningen och alla badande tar ansvar för hygienen vid anläggningen.

Bassängbad omfattas av miljöbalkens bestämmelser om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Med bassängbad menas här en badanläggning som är till för allmänheten eller som används av många människor. Det kan vara simbassänger, vattenrutschbanor, pooler, plaskdammar, badtunnor eller flyttankar i olika former och storlekar, som finns inomhus eller utomhus.

Bassängbad är anmälningspliktiga

Bassängbad är anmälningspliktiga verksamheter enligt 38 §, Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), och ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden senast sex veckor innan verksamheten startar.

Använder du till exempel en badtunna eller pool för privat bruk så behöver du inte göra en anmälan. Erbjuder du däremot bassängbad eller badtunna i en verksamhet som till exempel konferensanläggning, lägerverksamhet och liknande så behöver en anmälan göras.

Smittskydd och personlig hygien

För att säkerställa att alla får en trevlig upplevelse när man besöker en badanläggning är det viktigt att både den som driver anläggningen och alla badande tar ansvar för hygienen vid anläggningen. Grunden för att förebygga hälsoproblem i ett bassängbad är att se till att ha en hög allmänhygienisk standard. I det fall badbesökare inte tvättar sig innan bad eller använder underkläder under badkläderna blir det svårt att hålla den vattenkvalitén som eftersträvas. De badande är också den största källan till föroreningar och mikroorganismer (bakterier, virus, svampar) i badvattnet. Det är därför nödvändigt att det finns ordentliga möjligheter att tvätta sig före badet.

Miljöavdelningens tillsyn

Miljöavdelningen utför återkommande tillsyn vid samtliga anmälningspliktiga bassängbad. Vid tillsynen görs en genomgång av lokaler, provtagningsresultat och skriftliga rutiner för verksamheten.