Socialnämndens utskott 13 november

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-11-13
Anslaget sattes upp: 2023-11-13
Sista dag för överklagande: 2023-12-04
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltning
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström