Socialnämnens utskott 4 december

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-12-04
Anslaget sattes upp: 2023-12-04
Sista dag för överklagande: 2023-12-27
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström