Turistkarta/tätortskarta

Turistkartan finns över tätorten Vadstena och är en bra karta för att orientera sig i vår stad.

Innehåll: Kartdatabasen innehåller byggnader, gatunamn, adressnummer, grönytor, vatten, sevärdheter, gång- och cykelvägar m.m.

Omfattning: Vadstena tätort

Skalområden: ca 1:10 000

Levereras: I digitalt format som pdf, jpg eller tiff

Utritning: Papper

Pris: Priset för turistkartan är beroende av leveransformat