Strandskydd och strandskyddsdispens

Strandskydd finns längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige och sträcker sig generellt 100 meter upp på land och lika långt ut i och under vattnet. På känsliga platser kan strandskyddet vara utökat upp till 300 meter, på några platser kan det vara borttaget. Du kan få tillåtelse, så kallad dispens, för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde.