Spridning av bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel används för att döda eller förhindra djur och organismer som vi betraktar som skadliga. Medlen är giftiga och användning kan vara farlig för både miljö och hälsa.

För att spridning av bekämpningsmedel krävs i vissa fall tillstånd och i vissa fall att anmälan skett till samhällsbyggnadsnämnden. Det gäller yrkesmässig användning inom bland annat tomtmark för flerfamiljshus, i parker och trädgårdar där allmänheten har tillträde och inom idrotts- och fritidsanläggningar.