Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 maj

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2024-05-27
Anslaget sattes upp: 2024-06-04
Sista dag för överklagande: 2024-06-25
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Katarina Andersson