Våld i nära relationer

Många människor utsätts för våld i en nära relation. Våldet kan ta sig många uttryck.

Ibland är det andra släktingar. Det kan också vara vuxna barn som utsätter sina föräldrar. Våldet kan vara både psykiskt, fysiskt och sexuellt, med mera. Det kan handla om att någon:

 • Kallar dig för något fult och elakt, upprepade gånger eller att du får höra att du är dålig och jobbig
 • Knuffar, slår, sparkar eller skadar dig på något annat sätt
 • Kontrollerar och begränsar dig, tvingar dig att göra saker du inte vill
 • Tvingar dig att anpassa ditt beteende eller din livsstil
 • Tvingar dig till något sexuellt
 • Tar kontrollen över din ekonomi

Vi garanterar

 • IFO-receptionen i kommunhuset är tillgänglig kl. 8.00-15.00, varje helgfri vardag
 • e-post läses dagligen och under de tider som kommunväxeln har öppet
 • att du som söker hjälp får en första kontakt samman dag som du söker, om det är en arbetsdag.
 • att erbjuda rådgivande och stödjande samtal vid behov inom 14 dagar.
 •  att erbjuda stödsamtal för barn inom 14 dagar.