Näringsliv & företagande

I Vadstena finns engagerade och kreativa företagare, handlare, hantverkare och entreprenörer som inspireras av historien för att skapa framtiden. Här finns ett gott företagsklimat som präglas av samarbete och engagemang.

Näringslivsprogrammet 2024-2026

Vadstena kommun vill bidra till goda förutsättningar att starta, driva och utveckla företag i Vadstena kommun och har därför tagit fram ett kommunövergripande näringslivsprogram. Målsättningen med Näringslivsprogrammet är ett bra företagsklimat, nöjda kunder och stärkt dialog.

Fokus under 2024-2026 ligger på tre övergripande områden:

  • En väl fungerande myndighetsutövning
  • Bra förutsättningar för tillväxt och etableringar
  • Bred dialog, kommunikation och samverkan

Välkommen som företagare att delta på våra lokala träffar.
Regelbundet arrangeras exempelvis:

  • Besöksnäringsträffar, både lokala och regionala
  • Dialogmöten för större företag och arbetsgivare
  • Samverkansmöten för centrums intressenter
  • Företagsbesök för kommunledningen
  • Övrigt efter behov och önskemål

Prenumerera på vårt nyhetsbrev till näringslivet eller kontakta näringslivsavdelningen för mer information.