Förskolan blanka utifrån

Förskolan Blanka

5Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Sex avdelningar

På förskolan Blanka är det sex avdelningar. Det är tre avdelningar för yngre barn 1-3 år: Borgen, Juvelen, Kronan och tre för äldre barn 3-5 år: Tornet, Spiran och Diamanten.

På Förskolan Blanka lägger vi stor vikt vid utevistelse. Vi varierar utevistelsen med att vara på vår gård och att gå eller cykla till närområden. För att ta oss till andra utflyktsmål som t.ex. skogen har vi tillgång till att åka buss. Vi lagar mat utomhus såväl på gården som vid utflykter.

Nära kontakt med kockarna.

Maten hos oss lagas i vårt tillagningskök och vi har nära kontakt med kockarna. Varje månad arbetar vi med månadens grönsak/frukt där vi lär oss extra mycket om dessa under en period. Vi använder alla våra sinnen för att undersöka och lära.

Utifrån barnens intresse arbetar vi med projekt och i dessa projekt följer vi barnen i deras nyfikenhet och vilja att lära. Pedagogerna är medforskande och projektet lever vidare utifrån barnens frågeställningar.
Vi på Blanka har alltid barnens lärprocesser i fokus!