Samhällsbyggnadsnämnden 13 december

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-12-13
Anslaget sattes upp: 2022-12-21
Sista dag för överklagande: 2023-01-11
Förvaringsplats för protokollet: samhällsbyggnadsförvaltningen
Anslaget av: Frida Rosén