Socialnämnden 2 februari

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-02-02
Anslaget sattes upp: 2022-02-07
Sista dag för överklagande: 2022-02-28
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström