Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 januari

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2024-01-29
Anslaget sattes upp: 2024-02-07
Sista dag för överklagande: 2024-02-28
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Sara Wiesner