Kommunstyrelsen 11 september

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-09-11
Anslaget sattes upp: 2023-09-26
Sista dag för överklagande: 2023-10-17
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Martin Berry