Socialnämndens utskott 13 februari

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-02-13
Anslaget sattes upp: 2023-02-14
Sista dag för överklagande: 2023-03-07
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström