Kommunfullmäktiges sammanträde 27 oktober

Klockan 18.30 i Medborgarsalen, Rödtornet

Sammanträdet är offentligt och allmänheten hälsas välkommen att närvara.
För information om vilka ärenden som ska behandlas se kallelse/föredragningslista.