Kommunfullmäktige 25 april

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-04-25
Anslaget sattes upp: 2023-05-11
Sista dag för överklagande: 2023-06-01
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning

Anslaget av: Martin Berry