Daglig verksamhet

Enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan du som är vuxen ha rätt till det som kallas daglig verksamhet. Daglig verksamhet innebär att du har en meningsfull sysselsättning med möjlighet att skapa struktur i vardagen. Vi utgår från dina behov och förutsättningar. Ett av våra mål är att uppfylla dina önskemål så långt det är möjligt.

Biståndshandläggare ansvarar för utredning och beslutsfattande. Enhetschef för daglig verksamhet ansvarar för att ditt beslut om daglig verksamhet verkställs.

Vi garanterar

  • att du i ett personligt möte får träffa din kontaktperson och berätta om dina önskemål. Mötet sker inom en månad efter att du fått ditt beslut om daglig verksamhet.
  • att vi upprättar en genomförandeplan tillsammans med dig inom två veckor efter påbörjad insats. Planen arbetas fram tillsammans med dig/närstående och din kontaktperson.
  • att uppföljning av genomförandeplanen görs en gång per år eller vid behovDagligv