Översvämning

Om vattennivån stiger så att det finns risk för översvämning i källaren eller i huset finns det några saker du ska tänka på.

  • Flytta elanslutna föremål, t.ex. frys eller tvättmaskin. Går de inte att flytta; stäng av dem.
  • Täta golvbrunnarna om det finns risk för att vatten kan tränga in underifrån
  • Använd inte översvämmat vatten till hushållet eftersom det kan vara förorenat med avloppsvatten.