Socialnämndens utskott 6 april

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-04-06
Anslaget sattes upp: 2023-04-06
Sista dag för överklagande: 2023-04-27
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström