Kundanpassade kartor och karttjänster

Behöver du en karta för ett speciellt ändamål?

Med hjälp av GIS kan statistik, budget eller annan verksamhetsspecifik data presenteras geografiskt. Det tydliggör samband, ger bättre överblick och därmed också ett tydligare presentations- och/eller beslutsunderlag.

Våra tjänster kan vara av olika slag. Behöver du tips, råd eller möjlighet att diskutera en idé gällande kartor eller geografisk information är du välkommen att kontakta oss.

Vi kan till exempel hjälpa dig om du behöver en enkel karta över din tomt för planering av trädgården. En sådan karta kan vi kostnadsfritt skriva ut direkt från vår kartdatabas. Observera att en sådan karta dock inte kan användas vid bygglovsansökan.