Kommunalt vatten och avlopp

Vatten och Avfall i Motala kommun sköter drift och underhåll av den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i Motala och Vadstena kommun. Vatten – och avfallsnämnden är också gemensam för Motala och Vadstena.

Här kan du läsa de allmänna bestämmelserna för användande av Vadstena
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.