Adoption

En adoption är till för barnets skull och ska ge ett barnet trygg och god uppväxt.

De som vill adoptera ett barn måste ha ett medgivande från socialnämnden. Socialsekreterare på individ- och familjeomsorgen gör en utredning och bedömer om de sökande är lämpliga för att ta emot ett adoptivbarn. Socialnämnden fattar sedan beslut om medgivande när utredningen och bedömningen är klar.

När barn adopteras från vissa länder krävs godkännande av svensk domstol för att adoptionen ska vara gällande. Även adoption av make/makas barn kan ske.