Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 januari

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-01-30
Anslaget sattes upp: 2023-02-06
Sista dag för överklagande: 2023-02-27
Förvaringsplats för protokollet: kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson