Socialnämndens utskott 6 oktober

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-10-06
Anslaget sattes upp: 2021-10-06
Sista dag för överklagande: 2021-10-27
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström